Wat doen we

Om haar opdrachten waar te maken neemt het Trefpunt Armoede uiteenlopende initiatieven.

Beleidswerk                                                                                                                                                                Het Trefpunt Armoede doet aan armoedebestrijding. De Limburgse armoedevereniging werken samen aan een beleidsdossier. Het Trefpunt Armoede organiseert praatsessies over gezondheidszorg in de Limburgse armoedeverenigingen. Waar botsen mensen in armoede tegenaan, wat loopt niet zo goed, wat kan beter,… De verenigingen bundelen hun verbetervoorstellen voor een betere toegang tot de gezondheidszorg voor mensen in armoede in een beleidsdossier. Hiermee gaan ze de dialoog aan om de situatie voor mensen in armoede te verbeteren.

Trefdagen                                                                                                                                                             Het Trefpunt Armoede organiseert trefdagen voor de armoedeverenigingen om informatie uit te wisselen en te leren van elkaar. Een werkgroep met afgevaardigden uit de Limburgse armoedeverenigingen bereiden de trefdagen voor.

Limburgs Steunpunt OCMW’s (LSO), dialoog OCMW’s-Trefpunt Armoede                         Dit structureel overlegorgaan met afgevaardigden van de OCMW’s en de armoedeverenigingen heeft als doel om knelpunten in de sociale dienstverlening aan te kaarten en samen te zoeken naar oplossingen.

Budget In Zicht (BIZ)                                                                                                                             Budget in Zicht is een samenwerkingsverband tussen de Limburgse OCMW’s, CAW Limburg en het Trefpunt Armoede. BIZ werkt preventief door initiatieven te nemen om schuldenlast te voorkomen en biedt ondersteuning om tot een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale schuld- en budgethulpverlening te komen.

17 oktober – Werelddag van verzet tegen armoede                                                                   Ieder jaar treden de Limburgse armoedeverenigingen op 17 oktober gezamenlijk naar buiten om een sterk signaal te geven van verzet tegen armoede. Het Trefpunt Armoede en de Werkgroep 17 oktober organiseren die dag een manifestatie met fakkeltocht om hun beleidsaanbevelingen kracht bij te zetten.

Op pad bij de verenigingen                                                                                                                         Als koepelorganisatie is het belangrijk om dicht bij de verenigingen te staan, op de hoogte te zijn van hun activiteiten, hun visie op armoedegerelateerde thema’s te kennen en hen maximaal te betrekken bij de acties van het Trefpunt Armoede. Het Trefpunt Armoede kan welzijnsorganisaties informeren over het ruime aanbod van de verenigingen, de meerwaarde die zij hebben voor kwetsbare mensen en over wat de armoedeverenigingen voor de instanties zelf kunnen betekenen.