Onderwijs

Hoe kunnen we ouders meer bereiken en beter betrekken bij wat er gebeurt op school? Hoe kunnen we beter met hen communiceren? Hoe kunnen we samen werken aan het ontwikkelings- en leerproces van het kind? Hoe kunnen we alle talenten ontdekken en tot bloei laten komen? Als je graag een antwoord weet op deze vragen, is deze brochure iets voor jou. Ze bevat tien thema’s met een schat aan eenvoudige tips over hoe je de soms diepe kloof tussen school en kansarme ouders kan overbruggen.

Deze tips zijn uitgewerkt door ouders en grootouders die in kansarmoede leven, al noemen ze zichzelf liever Ondernemende Bewuste Ouders. Daarmee maken ze meteen duidelijk dat zij, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, helemaal niet onverschillig zijn voor wat er met hun kinderen in de school gebeurt.

In deze brochure worden tien thema’s behandeld. Behalve een woordje uitleg en sprekende citaten, vind je er een aantal praktische tips. Telkens worden ook tips voor de ouders zelf gegeven, want bruggen slaan doe je van twee kanten. In een tweede deel lees je meer over de mensen die deze tips tot stand brachten. In een aantal brieven vertellen ze je wat hun ervaringen zijn met het schoolgebeuren.

ik heb mijn kind vleugels gegeven