Geestkracht

Het project Geestkracht maakt de brug tussen de geestelijke gezondheidszorg en mensen in armoede. In het project zitten mensen in armoede aan het stuur om zo beter zicht te krijgen op hoe zij kunnen werken aan hun geestelijke gezondheid.

Door het project komen hulpvragers en hulpverleners tot meer wederzijdse inzichten  / kennis en tot een blijvend aanbod op maat voor mensen in armoede vanuit de geestelijke gezondheidszorg.

In het draaiboek komt u meer te weten over het project Geestkracht. Alle stappen binnen het project worden omschreven. Hoe maakten de verschillende organisaties kennis met elkaar?,  Hoe werden de groepswerkingen in gevuld?, Hoe werden de dialoogmomenten tussen hulpvragers en hulpverleners georganiseerd?,…

Uit het project zijn ook een heel aantal aanbevelingen gevloeid voor zowel hulporganisaties als overheid. Een noodzaak met de vaststelling dat steeds meer mensen nood hebben aan psychologische begeleiding om het hoofd boven water te houden.

cover geestkracht