Dienstverlening

2

Vele kwetsbare mensen vinden moeilijk hun weg naar hulp en de dienstverlening. Wie de stap wel zet, voelt zich vaak niet goed geholpen.

Het Trefpunt Armoede maakte samen met de Limburgse armoedeverenigingen een beleidsdossier dat dienstverleners inzicht geeft in de drempels en knelpunten die mensen in armoede ervaren als ze de stap zetten naar hulpverleningsorganisaties.

Het beleidsdossier belicht elke stap in het hulpverleningsproces: ‘kennis van het aanbod – toegang tot het aanbod – onthaal – begeleiding – afronding – nazorg’. Mensen in armoede vertellen wat ze moeilijk vinden in de hulpverlening en hoe het anders kan. Goede initiatieven en de bijdrage die armoedeverenigingen kunnen leveren komen ook aanbod.

Het dossier is een must voor elke hulpverleningsorganisatie  om hun dienstverlening nog beter afgestemd wordt op diegene die het echt nodig hebben.

voorblad dossier andere kijk andere bril