Vorming armoede

Het trefpunt armoede ontwikkelde een armoedekoffer en een educatief pakket om vormingen over armoede aan te bieden. U kunt hier vrij gebruik van maken en de nodige informatie downloaden van de website.

Armoedekoffer

De armoedekoffer biedt een aantal methodieken aan om armoede bespreekbaar te maken. U kan zelf aan de slag gaan met de verschillende onderdelen van de armoedekoffer en een eigen vorming samen stellen.

De volgende methodieken vindt u online terug:

  • powerpoint ‘armoede is’
  • armoedeweb
  • stap voorwaarts
  • armoedequiz

Klik hier om naar de pagina van de armoedekoffer te gaan.

Educatief pakket

Het Trefpunt Armoede ontwikkelde een educatief pakket voor lagere scholen. Leerlingen staan stil bij de armoedeproblematiek. Dit pakket werd samengesteld door en met ‘onze mensen uit de doelgroep’. Hun kennis en vaardigheden zijn van onschatbare waarde!

Elk deel van dit educatief pakket kan los van elkaar gebruikt worden. U kunt ervoor kiezen om het hele pakket te gebruiken of er een thema uit te halen dat het beste aansluit bij uw mogelijkheden. Het pakket is geschikt voor alle leeftijdsgroepen binnen het lager onderwijs, zodat ‘iedereen kan deelnemen’.

Klik hier om naar de pagina van het educatief pakket te gaan.