Armoedekoffer

De armoedekoffer is een initiatief van het Trefpunt Armoede, het samenwerkingsverband van Limburgse armoedeverenigingen. De armoedekoffer biedt een aantal methodieken aan om armoede bespreekbaar te maken. U kan zelf aan de slag gaan met de verschillende onderdelen van de armoedekoffer en een eigen vorming samen stellen.

Enkele methodieken van de armoedekoffer vindt u online terug. Daarnaast bevat de armoedekoffer onder andere DVD’s en boeken die uitgeleend kunnen worden bij het Trefpunt Armoede.

Methodieken online

Powerpoint ‘armoede is’

Armoede is een complex begrip. In deze powerpoint lichten we enkele theorie├źn toe rond armoede. We bespreken de kringloop van armoede, lichten het armoedemodel van Vranken toe en nemen de 5 kloven tussen arm en rijk onder de loep. In een eerste deel vind je de hand outs van de powerpoint, daarna wordt de powerpoint uitgelegd in woorden.

Documenten:

Armoedeweb

Op een actieve manier (door een bolletje wol te werpen naar elkaar) wordt duidelijk hoezeer de verschillende levensdomeinen met elkaar verbonden zijn en hoe mogelijke moeilijkheden op die levensdomeinen elkaar versterken en elkaar onlosmakelijk verbinden.

Documenten:

Stap voorwaarts

We zijn allen gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan anderen. Via dit rollenspel ontdekken de deelnemers wat het betekent om iemand anders te zijn; sommigen zijn kansrijk, anderen kansarm.

Documenten:

Armoedequiz

Deze armoedequiz legt een stuk van de armoedeproblematiek op tafel. Door het spelen van de quiz wordt kennis over armoede in het algemeen getest.

Documenten:

Voor meer info over de armoedekoffer kunt u terecht Ann Vanhengel – 0490 56 50 75 – ann.vanhengel@rimo.be