10 tips voor hulpverleners

Armoedevereniging OnderOns uit Sint-Truiden werkte concrete tips uit voor hulpverleners om beter samen te werken met mensen in armoede. Vrijwilligers van de armoedevereniging namen gedurende twee jaar de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening onder de loep in Sint-Truiden. Uit dit proces zijn 10 concrete aanbevelingen naar boven gekomen om de hulp- en dienstverlening beter af te stemmen op mensen in armoede.

Maandelijks kwamen mensen in armoede samen om de hulpverlening in Sint-Truiden onder de loep te nemen. Er lopen heel veel hulpverleners rond in Sint-Truiden en we zijn ervan overtuigd dat ze hun job met hart en ziel uitoefenen. Toch kregen we veel verhalen te horen van mensen in armoede dat ze niet altijd geholpen werden om diverse redenen. De samenwerking tussen de verschillende hulp- en dienstverleningsorganisaties verliep ook niet altijd optimaal.

De vrijwilligers van OnderOns wisselden ervaringen uit en zochten naar manieren hoe het beter moest. Er werd op bezoek gegaan bij het sociaal huis met een hoop vragen, zoals wie beslist over mijn leefloondossier? Om met de nodige kennis van zaken te kunnen spreken. We hielden ook een aantal dialoogmomenten met hulpverleners van verschillende organisaties om samen naar oplossingen te zoeken. Hieruit bleek dat hulpverleners ook zoekende zijn om hun hulpverlening beter te kunnen doen. Zij botste immers op een strakke regelgeving en tijdsdruk waardoor ze hun job eigenlijk niet goed kunnen doen.

Op basis van al dit materiaal kwamen we tot 10 concrete tips voor hulpverleners en hun organisaties die we in 10 mooie cartoons goten. We kunnen nu samen verder aan de slag om meer mensen uit de nood te helpen en armoede op een effectievere manier te bestrijden.

  

Download hier de 10 tips voor hulpverleners om beter samen te werken met mensen in armoede

De 10 tips samengevat (zonder cartoons)