Gezondheid, onze zorg!

Pleisters op de wonde volgens de Limburgse armoedeverenigingen.

Het lijkt vanzelfsprekend, toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Is dat wel zo voor iedereen? Als we ermee in aanraking komen en zorg nodig hebben, lijkt de realiteit er voor velen toch wel anders uit te zien! Kwetsbare mensen verkeren vaker in slechtere gezondheid, hebben minder toegang tot de gezondheidszorg en hebben een lagere levensverwachting dan mensen met een hogere positie op de sociale ladder.

In het voorjaar van 2016 gingen er in de Limburgse armoedeverenigingen praatsessies door. De vrijwilligers en bezoekers van de verenigingen brachten drempels en knelpunten waar kwetsbare mensen mee geconfronteerd worden in kaart en dachten na over hoe het beter kan.

voorblad-brochure-gezondheidszorg-trefpunt-armoede1

Klik hier voor de brochure ‘Gezondheid, onze zorg!’

Klik hier voor het beleidsdossier ‘Gezondheid, onze zorg!’

Een greep uit de beleidsaanbevelingen:

  • Organiseer vorming over armoede en kwetsbaarheid voor gezondheidsverstrekkers, zodat zij ‘zorgversterkers’ worden;
  • Maak van de derdebetalersregeling de algemene regel, voor iedereen;
  • Voorzie meer wijkgezondheidscentra in Limburg zodat ook wij de mogelijkheid hebben om er gebruik van te maken;
  • Betrek kwetsbare mensen bij de organisatie van preventieve acties;
  • Maak psychische hulp betaalbaar door, net zoals bij doktersconsultaties, tussen te komen bij bezoeken aan de psycholoog of therapeut.

Een uitgebreid beleidsdossier mag u in het voorjaar 2017 verwachten.

Voor meer info over het beleidsdossier kunt u terecht bij Ann Vanhengel – ann.vanhengel@rimo.be