Educatief pakket

Het Trefpunt Armoede ontwikkelde een educatief pakket voor lagere scholen. Leerlingen staan stil bij de armoedeproblematiek. Dit pakket werd samengesteld door en met ‘onze mensen uit de doelgroep’. Hun kennis en vaardigheden zijn van onschatbare waarde!

Elk deel van dit educatief pakket kan los van elkaar gebruikt worden. U kunt ervoor kiezen om het hele pakket te gebruiken of er een thema uit te halen dat het beste aansluit bij uw mogelijkheden. Het pakket is geschikt voor alle leeftijdsgroepen binnen het lager onderwijs, zodat ‘iedereen kan deelnemen’.

Hieronder vindt u de inhoud van het pakket. U kunt het pakket hier ook downloaden.

Klik hier voor de handleiding educatief pakket

Armoede: wat is dat?

Deze powerpointpresentatie met bijhorende tekst laat kinderen op een interactieve manier kennismaken met het begrip ‘armoede’, aan de hand van situaties die voor kinderen heel herkenbaar zijn. Niet alleen de kwetsbaarheid maar ook de kracht van mensen in armoede wordt hiermee duidelijk. De leerkracht kan de inhoud van de tekst aanpassen aan het leeftijdsniveau van de klas. In de hogere leerjaren kunnen de teksten door de kinderen zelf gelezen worden.

Aan de slag met het witte laken

De leerlingen leren de betekenis kennen van het witte laken als symbool van de strijd tegen armoede. Bovendien ervaren zij dat zij samen van een eenvoudig wit laken een mooie en sterke slinger kunnen maken die toont dat alle leerlingen van de klas zich verzetten tegen armoede. Met de bijhorende tekst over de symboliek krijgt iedere kleine stap (van lintjes scheuren tot de stukjes aan mekaar knopen) een grote betekenis.

Lantaarns van hoop, een lichtje tegen armoede

De lantaarns verwijzen naar de fakkeltocht waar de Werelddag van verzet tegen armoede traditioneel mee afgesloten wordt. De kinderen kunnen zelf een mooie lantaarn maken en met de hele klas een wandeling mee maken. De bijhorende tekst bevat de betekenis achter het vuur als bron van licht en warmte en als teken van hoop voor een wereld zonder armoede. Er zijn twee soorten lantaarns om te maken.

Een kaartenhuisje bouwen

Door samen een kaartenhuisje te bouwen ervaren de kinderen hoe belangrijk het is om samen na te denken over de aanpak, mekaar aan te moedigen en de moed niet op te geven. De bijhorende tekst toont dat het leven van kwetsbare mensen vaak telkens als een kaartenhuisje in mekaar stort en dat het moeilijk is om steeds opnieuw te beginnen maar ook dat deze mensen, ondanks de vele moeilijkheden, de kracht hebben om te overleven. Ook willen wij de boodschap geven dat mensen in armoede de hulp en steun van ons allemaal nodig hebben en dat wij samen kunnen bouwen aan een wereld zonder armoede.

De armoedezoeker

Een woordzoeker waarbij de leerlingen op zoek kunnen gaan naar woorden die te maken hebben met armoede en kwetsbaarheid.

Meer doen rond armoede?

Wenst uw school méér te doen rond de thema’s armoede en kwetsbaarheid? Er bestaan verschillende websites en boeken om verder mee aan de slag te gaan.