Welkom

Het Trefpunt Armoede is een samenwerkingsverband van Limburgse armoedeverenigingen. Samen gaan ze de strijd aan tegen armoede.

Armoedekoffer

De armoedekoffer biedt een aantal methodieken aan om armoede bespreekbaar te maken. U kan zelf aan de slag gaan met de verschillende onderdelen van de armoedekoffer en een eigen vorming samen stellen.

De volgende methodieken vindt u online terug:

  • powerpoint ‘armoede is’
  • armoedeweb
  • stap voorwaarts
  • armoedequiz

Klik hier om naar de pagina van de armoedekoffer te gaan.


DOSSIER: GEZONDHEID, ONZE ZORG

Kwetsbare mensen verkeren vaker in slechtere gezondheid, hebben minder toegang tot de gezondheidszorg en hebben een lagere levensverwachting dan mensen met een hogere positie op de sociale ladder.

Het Trefpunt Armoede en de Limburgse armoedeverenigingen roepen op om werk te maken van een toegankelijkere gezondheidszorg voor kwetsbare mensen!

Meer info …


Het Trefpunt Armoede:

  • versterkt mensen in armoede en armoedeverenigingen
  • bouwt aan een sterk netwerk van armoedeverenigingen en partners
  • neemt standpunten in en formuleert adviezen inzake armoedebestrijding
  • bundelt de kracht om armoede te bestrijden

BLIJF OP DE HOOGTE: Inschrijven op de nieuwsbrief van het Trefpunt Armoede, klik hier