Welkom

Het Trefpunt Armoede is een samenwerkingsverband van Limburgse armoedeverenigingen. Samen gaan ze de strijd aan tegen armoede.

Vorming Bindkracht – armoede en kunst & cultuur

Deze vorming richt zich tot sociaal werkers en professionals uit de kunst- en cultuursector die echt werk willen maken van cultuur voor iedereen, ook voor mensen in armoede. “Culturele uitsluiting is wellicht de zwaarste vorm van uitsluiting” stond te lezen in het eerste Algemeen Verslag van de Armoede. Recent internationaal onderzoek ‘De waarde van cultuur’ stelt zelfs dat cultuurparticipatie de 2de belangrijkste welzijnsindicator is. In deze vorming reiken we instrumenten aan om mensen te versterken en te verbinden via kunst & cultuur en gaan we in dialoog rond cultuurparticipatie.

Wanneer: donderdag 31 mei en 7 juni 2018, van 9u30 tot 16u30 (onthaal vanaf 9 uur)

Waar:
31 mei: ZLDR Luchtfabriek, Marktplein 5, 3550 Zolder (1 km van station Zolder)
7 juni: CC Muze, Dekenstraat 40, 3550 Zolder (ook 1 km van station Zolder)

Wat komt aan bod:

Dag 1: Deelnemen aan kunst & cultuur

 • het recht op cultuur
 • cultuurparticipatie als welzijnsindicator
 • leefwereld van mensen in armoede
 • drie dubbele brillen helpen
 • bounding, bridging en kwartier maken
 • drempels in kunst- en cultuurhuizen: financieel, (inter)cultureel, organisatorisch, …
 • kansen: ontdekken en uitdrukken, verbinden en versterken, identiteits-verwervende rollen

Dag 2: Deelhebben aan kunst & cultuur

 • leefwereld en cultuur: functies van de basisschakelmethodiek: ontmoeting, vrije tijd maken, vorming, nul-de-lijns-hulpverlening, belangenbehartiging
 • functies van sociaal-artistiek werk: verbeelden, versterken, verbinden, vernieuwen
 • kansen: kunst maken, smaken, kraken en bewaken
 • netwerkontwikkeling en thuisgevoel als voorwaarde
 • interculturele communicatie bij de promotie en bij de werking

Voor wie?

 • cultuurbeleidscoördinatoren
 • stafmedewerkers van cultuur- en gemeenschapscentra
 • medewerkers van kunstenorganisaties, cultuurdiensten en musea
 • kunstenaars uit alle disciplines, kunstdocenten
 • sociaal werkers en sociaal-cultureel werkers
 • beleidsverantwoordelijken voor kunst en cultuur

Trainer: Dinora De Waele, samen met enkele coaches
Voor meer informatie: Dinora De Waele, dinora.de.waele@gmail.com

Inschrijvingen: Erna Vanhove, T 011 22 21 96, E erna.vanhove@rimo.be

Klik hier voor om in te schrijven

Kostprijs: 220 euro op rekeningnummer van RIMO Limburg: BE78 8803 6895 3186 met vermelding ‘vorming bindkracht 31/05 – 07/06’ (met lunch)

Download hier de info met wegbeschrijving

Armoedekoffer

De armoedekoffer biedt een aantal methodieken aan om armoede bespreekbaar te maken. U kan zelf aan de slag gaan met de verschillende onderdelen van de armoedekoffer en een eigen vorming samen stellen.

De volgende methodieken vindt u online terug:

 • powerpoint ‘armoede is’
 • armoedeweb
 • stap voorwaarts
 • armoedequiz

Klik hier om naar de pagina van de armoedekoffer te gaan.


DOSSIER: GEZONDHEID, ONZE ZORG

Kwetsbare mensen verkeren vaker in slechtere gezondheid, hebben minder toegang tot de gezondheidszorg en hebben een lagere levensverwachting dan mensen met een hogere positie op de sociale ladder.

Het Trefpunt Armoede en de Limburgse armoedeverenigingen roepen op om werk te maken van een toegankelijkere gezondheidszorg voor kwetsbare mensen!

Meer info …


Het Trefpunt Armoede:

 • versterkt mensen in armoede en armoedeverenigingen
 • bouwt aan een sterk netwerk van armoedeverenigingen en partners
 • neemt standpunten in en formuleert adviezen inzake armoedebestrijding
 • bundelt de kracht om armoede te bestrijden

BLIJF OP DE HOOGTE: Inschrijven op de nieuwsbrief van het Trefpunt Armoede, klik hier